Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Κίνδυνοι από τα πλαστικά

Νάουσα 25 Νοεμβρίου 2011
Mέσα από τη στήλη μας, αναφερθήκαμε πολλές φορές στα πλαστικά. Ένα χημικό προϊόν του 20ου αιώνα, το οποίο ασφαλώς βοήθησε στην εξοικονόμηση φυσικών πρώτων υλών, αντικαθιστώντας το ξύλο, τα μέταλλα και φυσικές ίνες (μετάξι, βαμβάκι, μαλλί κ.λ.π.), μας έδωσε πολλά και φθηνά υλικά, τα οποία χρησιμοποιούνται στις καθημερινές μας ανάγκες, αλλά ακόμη και υλικά που έσωσαν ανθρώπινες ζωές, όπως π.χ. πλαστικά μοσχεύματα. Όμως δυστυχώς έχουμε και τα πάρα πολλά μειονεκτήματα των πλαστικών, κυρίως στον τομέα της περιβαλλοντικής ρύπανσης.
Σήμερα τα πλαστικά αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των στερεών απορριμμάτων. Στη χώρα μας, το ποσοστό υπολογίζεται περίπου στο 10 – 20%. Ανάμεσα σ’ αυτά ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν οι πλαστικές σακούλες. Η μεγαλύτερη ποσότητα πλαστικών χρησιμοποιείται στις συσκευασίες και μάλιστα στις συσκευασίες τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα ως υλικά συσκευασίας τροφίμων χρησιμοποιούνται: το πλαστικό σε ποσοστό 38%, το χαρτί 30%, το μέταλλο 19% και το γυαλί μόλις 8%.
Η χρήση του πλαστικού πήρε μεγάλες διαστάσεις, διότι έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως π.χ. παρουσιάζει μηχανική αντοχή και χαμηλή διαπερατότητα σε χημικά, υδρατμούς, αέρια, είναι ελαστικό και άθραυστο και κυρίως φθηνό υλικό, εύκολα μορφοποιούμενο.
Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν με τα πλαστικά είναι η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος κυρίως λόγω της μεγάλης ανθεκτικότητάς τους στην αποσύνθεση. Η αποικοδόμηση των υλικών συσκευασίας στους ΧΥΤΑ δείχνει ότι το χαρτί χρειάζεται για την πλήρη αποσύνθεσή του περίπου 4 βδομάδες, τα βαμβακερά υφάσματα περί-που 5 μήνες, τα μάλλινα υφάσματα περίπου 1 χρόνο, τα αλουμινένια κουτάκια περίπου 150 χρόνια και τα πλαστικά μπουκάλια 450 χρόνια.
Δυστυχώς η ανακύκλωση των πλαστικών παρουσιάζει και αυτή πολλές αδυναμίες, λόγω των πολλών τύπων (σαράντα έξι) πλαστικών που κυκλοφορούν στην αγορά και το καθένα χρήζει ιδιαίτερης επεξεργασίας. Τα πλέον συνηθισμένα πολυμε-ρή που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή πλαστικών συσκευασιών, κυρίως μπουκαλιών, είναι επτά και για εύκολη αναγνώρισή τους υπάρχει ένα ειδικό τριγωνικό σήμα ανακύκλωσης με το σχετικό νούμερο στον πάτο της συσκευασίας. Για να απο-κτηθεί προϊόν καλής ποιότητας πρέπει να ανακυκλωθεί μόνο ένα είδος πλαστικού. Έτσι χρειάζεται πολύ καλή διαλογή των πλαστικών πριν προωθηθούν για ανακύκλω-ση. Ορισμένες μάλιστα συσκευασίες, οι οποίες στη σύνθεσή τους έχουν δύο ή περισσότερα πολυμερή δεν ανακυκλώνονται. Μερικές φορές κάποια φθηνά πλαστικά τε-μαχίζονται ή λιώνουν και χρησιμοποιούνται ως οικοδομικά υλικά.
Εκτός από την περιβαλλοντική ρύπανση τα πλαστικά μπορούν να προξενή-σουν σοβαρές βλάβες στην υγεία μας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις πλαστικές συσκευασίες τροφίμων. Πρέπει να αποφεύγουμε την κατανάλωση ζεστών ροφημάτων σε πλαστικά ποτήρια, διότι μπορεί κάποια χημική ουσία να μεταφερθεί από το πλαστικό ποτήρι στον οργανισμό μας. Επίσης δεν πρέπει να πλένουμε στο πλυντήριο πιάτων πλαστικά ποτήρια, μπόλ, τάπερ κ.λ.π., διότι με την υψηλή θερμοκρασία αλ

λοιώνεται η επιφάνεια των πλαστικών και απελευθερώνονται πιο εύκολα επικίνδυνες χημικές ουσίες. Σύμφωνα με ιατρικές έρευνες πολλές άσχημες ασθένειες, όπως ορμο-νικές διαταραχές, καρκίνοι του ουροποιητικού συστήματος, στήθους κ.λ.π. μπορεί να έχουν σχέση τόσο με τη χρήση πλαστικών συσκευασιών, όσο και με τις διοξίνες, οι οποίες παράγονται κατά την καύση των πλαστικών.
Μήπως λοιπόν τώρα με την οικονομική κρίση που περνάμε θα ‘πρεπε να αρχίσουμε να αποφεύγουμε τις πολλές πλαστικές συσκευασίες και να ξαναγυρίσουμε στις παλιές καλές συνήθειες με τα χύμα προϊόντα, τις γυάλινες συσκευασίες, τις πάνινες τσάντες, τα μεταλλικά κατσαρολάκια κ.λ.π.; Έτσι θα κάνουμε καλό στο περιβάλ-λον, στη τσέπη μας και προπάντων στην υγεία μας. Δημοσιεύτηκε στα ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ Νάουσας

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Γεωθερμία

Μετά από μια αναγκαστική διακοπή λόγω επικαιρότητας, επανερχόμαστε στο αφιέρωμά μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Γεωθερμική ενέργεια, η θερμική ενέργεια της γης, όπως λέει και το όνομά της, είναι μια πολύ βαθιά κρυμμένη πηγή ενέργειας, λίγο αμφισβητούμενη ως προς την καθαρότητά της, η οποία όμως όταν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να επιλύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ενεργειακό πρόβλημα χωρών με μεγάλη ηφαιστειακή δράση όπως η Ελλάδα.
Όπως γνωρίζουμε, η γη μας αποτελείται από διάφορα στρώματα με διαφορε-τική χημική σύσταση, ρευστότητα και θερμοκρασία. Σε μέσο βάθος περίπου 80 χι-λιόμετρα από την επιφάνεια συναντούμε τον μανδύα της γης, ένα αρκετά παχύ στρώ-μα (2100 χλμ.), το οποίο αποτελείται από το μάγμα, ρευστό υλικό μεγάλης θερμο-κρασίας, που τροφοδοτεί τα ηφαίστεια με τη λάβα. Όταν λοιπόν τα υπόγεια νερά βρουν δίοδο μέσω ρηγμάτων του φλοιού της γης, εισχωρούν βαθιά, πλησιάζουν το ανερχόμενο μάγμα και αποκτούν πολύ υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 70 βαθμούς). Οι περιοχές όπου συναντώνται τέτοιες εμφανίσεις υπόγειων θερμών υδάτων, ονομά-ζονται γεωθερμικά πεδία. Στη χώρα μας τέτοια πεδία έχουμε στα ηφαιστειογενή νη-σιά μας, κυρίως στη Μήλο και στην ενδοχώρα, όπως π.χ. στη Νιγρίτα Σερρών. Τε-λευταία γεωλογικές έρευνες έδειξαν ότι και στον κάμπο της Ημαθίας υπάρχουν ελπι-δοφόρες εμφανίσεις.
Τα γεωθερμικά νερά μπορούν να αντληθούν μέσω γεωτρήσεων και να χρησι-μοποιηθούν πολύ εύκολα για θέρμανση θερμοκηπίων. Επίσης μπορούν να μπουν σε ειδικό δίκτυο και να θερμάνουν ολόκληρη πόλη (τηλεθέρμανση) ή ακόμη να λειτουρ-γήσουν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλές χώρες, όπως π.χ. η Ισ-λανδία, καθώς και οι γειτονικές μας Ιταλία και Τουρκία χρησιμοποιούν σε πολύ με-γάλο βαθμό τη φθηνή γεωθερμική ενέργεια. Δυστυχώς στην Ελλάδα, παρόλο που εδώ και 40 χρόνια έχουν ανακαλυφθεί τα πρώτα γεωθερμικά πεδία στη Μήλο, σήμερα χρησιμοποιείται ελάχιστα.
Η γεωθερμική ενέργεια λοιπόν είναι δωρεάν ενέργεια που προέρχεται από τη γη. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, εφόσον δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, μπορεί να είναι σημαντικές, όπως εκπομπές υδρόθειου, αμμωνίας, διοξειδίου του άνθρακα, οξείδια του θείου, τα οποία βοηθούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και της όξινης βροχής. Επίσης τα υγρά απόβλητα, όταν πετιούνται οπουδήποτε, μπορούν να ρυπά-νουν το έδαφος και τα επιφανειακά νερά με τα διάφορα άλατα που περιέχουν (υδράρ-γυρο, αμμωνία, χλώριο, αρσενικό, βάριο κ.λ.π.). Ακόμη μπορεί να έχουμε θερμική ρύπανση με τα ζεστά νερά που έρχονται στην επιφάνεια της γης. Όταν έγιναν οι πρώ-τες ερευνητικές γεωτρήσεις στη Μήλο είχαμε μεγάλες καταστροφές στις καλλιέργειες λόγω των πολύ θερμών υδρατμών που απλώθηκαν σε μεγάλη περιοχή του νησιού, διότι απλά δεν πάρθηκαν τα αναγκαία μέτρα.
Πάντως εάν γίνονται οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, τότε οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον είναι μηδαμινές και οπωσδήποτε απειροελάχιστες σε σχέση με τη ρύπανση που έχουμε από τη χρήση του πετρελαίου και των λιγνιτών.
Ας θεωρήσουμε λοιπόν τη γεωθερμία ως ακόμη ένα δώρο της μητέρας γης, το οποίο αν το αξιοποιήσουμε στη χώρα μας θα κερδίσουμε όχι μόνο ενεργειακά και οι-κονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά.Δημοσιεύτηκε στα ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ Νάουσας (19-11-2011)

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2011

Η εγκληματικότητα στους νέους

14 Μαρτίου 2009

Aφορμή για το σημερινό μας σημείωμα στάθηκε το μακελειό της Τετάρτης σε σχολείο της Γερμανίας, όπου χωρίς ιδιαίτερο λόγο ένας 17χρονος σκότωσε εν ψυχρώ 16 άτομα. Δυστυχώς παρόμοια περιστατικά σε σχολεία είχαμε και πριν μερικούς μήνες στη Φιλανδία και σε πολλές πολιτείες των Η.Π.Α. Φαίνεται λοιπόν ότι καθημερινά η βία και η εγκληματικότητα αυξάνεται σ’ όλο τον κόσμο και μάλιστα ολοένα και περισσότεροι νέοι είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των απάνθρωπων ενεργειών. Ακόμη και στη χώρα μας οι στατιστικές δείχνουν ότι ολοένα και αυξάνονται οι παραβατικές συμπεριφορές. Ληστείες, τρομοκρατικές ενέργειες, σκοτωμοί και απαγωγές είναι πια καθημερινό φαινόμενο. Όμως τι φταίει για αυτή την επικίνδυνη κατάσταση που έχουμε φτάσει;
Πολλοί αποδίδουν την αύξηση της εγκληματικότητας στην αύξηση της ανεργίας και στη φτώχεια που μαστίζει πολλές χώρες του κόσμου. Ορισμένοι θεωρούν ότι η φτώχεια και η ανέχεια οδηγούν τους νέους στην εγκληματικότητα. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο κόσμος και ιδιαίτερα στη χώρα μας πέρασε πολύ χειρότερες καταστάσεις με πολέμους και πείνα, κρατώντας την αξιοπρέπεια του, χωρίς να προβαίνει σε παράνομες ενέργειες. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο 17χρονος δολοφόνος της Γερμανίας πήγε στο σχολείο με την πόρσε του πατέρα του…
Ένας άλλος σοβαρός λόγος μπορεί να είναι η παράνομη είσοδος στις Ευρωπαϊκές χώρες εκατομμυρίων μεταναστών και προσφύγων από τις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ ή τις χώρες της Μ. Ανατολής και της Αφρικής, που μαστίζονται από τους πολέμους, τη φτώχεια και την πείνα. Μαζί με τους ταλαίπωρους πρόσφυγες, που ψάχνουν για μια δουλειά και ένα κομμάτι ψωμί παρεισφρέουν και οι εγκληματίες.
Μεγάλο ρόλο στην εγκληματικότητα των νέων παίζουν οι εξαρτησιογόνες ουσίες, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Όταν ένας άνθρωπος εθιστεί στις ουσίες αυτές, παύει να ελέγχει τον εαυτό του και μπροστά στο φόβο της στέρησης μπορεί να προβεί σε κάθε παράνομη ενέργεια προκειμένου να εξασφαλίσει τη δόση του.
Όμως τα βαθύτερα αίτια που οδηγούν τους νέους στην παρανομία και στα ναρκωτικά είναι η κατάντια της κοινωνίας μας, όπου κυριαρχεί το χρήμα και έχουν εξαφανιστεί οράματα, ιδανικά, ινδάλματα και μεγάλοι ηγέτες. Σήμερα ο νέος μπορεί να έχει στο σπίτι του όλες τις ανέσεις, μπορεί να διαθέτει χρήματα, να ζει ελεύθερα, να διασκεδάζει απεριόριστα να γεύεται από πολύ νωρίς όλες τις «χαρές» της ζωής, όμως πολύ γρήγορα χορταίνει απ’ όλα αυτά και έντρομος διαπιστώνει ότι δεν έχει πια μπροστά του διεξόδους και μέλλον. Όταν τα ΜΜΕ καθημερινά προωθούν στη νεολαία μας ως πρότυπα τα ποικίλα μοντέλα, εφήμερους καλλιτέχνες και γλάστρες, όταν αναγορεύουν τη διαφορετικότητα σε κανόνα και την παρανομία σε νόμο, τότε πώς είναι δυνατόν να ξεφύγει ένας νέος από αυτές τις σύγχρονες σειρήνες; Μια ματιά αν ρίξει κάποιος στα περίφημα σήριαλ των ιδιωτικών καναλιών διαπιστώνει ότι σε όλα κανόνας είναι τα χωρισμένα αντρόγυνα, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, το σεξ και η απαξίωση της μόρφωσης.
Όμως και παρ’ όλα αυτά, αν κάποιος νέος καταφέρει και αντισταθεί και δουλέψει σκληρά για να μορφωθεί και να γίνει επιστήμονας, βλέπει σύντομα τους κόπους του να πηγαίνουν χαμένοι. Αντικρίζει κλειστές πόρτες, βλέπει να επιβιώνουν και να κερδίζουν αυτοί που χρησιμοποίησαν άλλα μέσα για την προώθησή τους και όχι την πραγματική αξία. Η μεγαλύτερη απογοήτευση βρίσκεται στους ηγέτες σ’ αυτούς που κάποτε θεωρούνταν ινδάλματα και πρότυπα. Δυστυχώς καθημερινά αποδει-κνύονται οι περισσότεροι έρμαιοι των παθών τους και υπηρέτες μεγάλων συμφερόντων. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι νέοι μας απεχθάνονται την πολιτική και κυρίως τους πολιτικούς, εφόσον είναι γνωστά τα «προσόντα» που χρειάζεται κάποιος για να προ-ωθηθεί στα ανώτατα αξιώματα. Το πιο ανησυχητικό είναι το ότι ακόμη και στους κόλπους της εκκλησίας μας, όπου θα έπρεπε να βασιλεύει η ηθική και το δίκαιο, ακόμη και εκεί συνε

χώς αυξάνονται τα κρούσματα της παρανομίας και της ανηθικότητας.
Εκτός από όλα τα παραπάνω, πολλοί νέοι στερούνται το οικογενειακό τους περιβάλλον. Δεν έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τα προβλήματά τους και να ανταλλάξουν απόψεις με τους γονείς τους, διότι απλά δεν βλέπουν τους γονείς τους, οι οποίοι είτε είναι χωρισμένοι, είτε ασχολούνται μόνο με την καριέρα τους. Πολλοί από τους γονείς αυτούς πιστεύουν ότι δίνοντας χρήματα στο παιδί τους απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους.
Μπορεί λοιπόν οι νέοι μας να διαθέτουν σήμερα όλα τα αγαθά, όμως η σκληρή, αδιάφορη και διεφθαρμένη κοινωνία μας τους κάνει να ασφυκτιούν, να τρελαίνονται και να ψάχνουν για νέες διεξόδους…

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙΣ
ήμερα η χώρα μας περνάει πολύ δύσκολες μέρες. Τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα  πλήττουν κυρίως τη χαμηλή και μεσαία τάξη. Η ανεργία καθημερινά αυξάνεται, οι μισθοί μειώνονται και η κοινωνία μας βρίσκεται σε μια άνευ προηγουμένου απελπιστική κατάσταση. Η νεολαία, που θα ‘πρεπε να αποτελεί  την ελπίδα μας για ένα καλύτερο αύριο, δεν μπορεί πια να ελπίζει σε τίποτε παρά μόνο σε μια δουλειά έξω από τα σύνορα της πατρίδας μας. Την ώρα που χιλιάδες κακόμοιροι μετανάστες φθάνουν στην Ελλάδα, πολλοί έλληνες ετοιμάζονται να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό. Μέσα σε ελάχιστους μήνες καταφέραμε να φέρουμε τη χώρα μας μισό αιώνα πίσω. Και σαν να μην έφταναν όλα όσα τραβάμε στο εσωτερικό μας, παράλληλα δεχόμαστε καθημερινά χιλιάδες πικρόχολα και ταπεινωτικά σχόλια από τους πολίτες και κυρίως από τα κατευθυνόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης συγκεκριμένων ευρωπαϊκών κρατών. Όμως εμείς δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, αλλά να αντιδράσουμε σε όλες αυτές τις κακόβουλες κοροϊδίες, διότι έχουμε να δείξουμε, όχι μόνο σαν χώρα αλλά και σαν λαός, πολλά και πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα και επιτεύγματα.
Ασφαλώς όλοι, φίλοι και εχθροί,  γνωρίζουν τη μεγάλη ιστορία μας, γνωρίζουν ότι από τη χώρα μας ξεκίνησε η δημοκρατία και ο πολιτισμός. Οι βάσεις της φιλοσοφίας και των επιστημών τέθηκαν από τους μεγάλους έλληνες φιλοσόφους πριν δυόμισι χιλιάδες χρόνια. Από αυτή τη γωνιά της Ευρώπης ξεκίνησε η ανάπτυξη των τεχνών και των γραμμάτων. Ακόμη και τον καιρό που η χώρα μας στέναζε κάτω από τον τουρκικό ζυγό, έλληνες επιστήμονες και καλλιτέχνες ξεκίνησαν την αναγέννηση και τον διαφωτισμό στην Ευρώπη. Και σήμερα οι έλληνες επιστήμονες διαπρέπουν σε ολόκληρο τον πλανήτη και γίνονται περιζήτητοι λόγω της εργατικότητας και υπευθυνότητας που τους διακρίνει.
Το φυσικό περιβάλλον της χώρας αποτελεί για μας ακόμη έναν μεγάλο θησαυρό. Πρώτα η γεωγραφική μας θέση στην ανατολική Μεσόγειο, ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα τόσο στην ποικιλία κλίματος, όσο και στη βιοποικιλότητα. Μέσα σε μόλις 132.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα διακρίνουμε 4 κλιματικούς τύπους. Η θερμοκρασία μεταβάλλεται τόσο με το γεωγραφικό πλάτος όσο και με το υψόμετρο και επηρεάζεται σημαντικά από τη θάλασσα, η οποία περιβάλει τη χώρα μας και από τη μεγάλη ποικιλία στη μορφολογία του εδάφους. 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, όσο της μισής Αφρικής, δαντελωτές ακτές και χιλιάδες νησιά στα δυο μεγάλα πελάγη μας, μικρά και μεγάλα βουνά, λόφοι και οροσειρές, ήρεμες πεδιάδες, βαθιές κοιλάδες, που διαρρέονται από ποτάμια και ορμητικούς χείμαρρους, μικρές  πανέμορφες λίμνες δημιουργούν μοναδικά φυσικά τοπία, τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν χιλιάδες είδη οργανισμών. Περισσότερα από 6.000 είδη φυτών, από τα οποία μάλιστα το 10% ενδημικά, περισσότερα από 450 είδη πουλιών και ακόμη πάρα πολλά είδη εντόμων, θηλαστικών, ερπετών, αμφίβιων και ψαριών κάνουν τη χώρα μας ένα μοναδικό οικοσύστημα, σπάνιο σε ολόκληρη τη γη. Δεν είναι τυχαίο το ότι στην Ελλάδα συναντούμε 11 υγρότοπους διεθνούς σημασίας (Σύμβασης Ραμσάρ), 10 εθνικούς δρυμούς, θαλάσσια πάρκα με σπάνια ζώα (φώκιες, θαλάσσιες χελώνες, φάλαινες, δελφίνια, κοράλλια, θαλάσσια σφουγγάρια κ.λ.π.), αισθητικά δάση, μνημεία της φύσης (π.χ. απολιθωμένο δάσος Λέσβου) κ.λ.π..
Επίσης ο ορυκτός πλούτος της χώρας μας είναι αρκετά σημαντικός. Διαθέτουμε τα μεγαλύτερα κοιτάσματα  βωξίτη στην Ευρώπη, λιγνίτες, λευκόλιθους, μεικτά θειούχα, σιδηρομεταλλεύματα, παράλληλα υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ακόμη και για εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα χρυσού, ουρανίου, πετρελαίου, φυσικού αερίου κ.λ.π..
Τέλος ο λαμπερός ήλιος μας, οι άνεμοι και τα νερά μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή άφθονης καθαρής ενέργειας.
Δεν έχουμε λοιπόν τίποτε να ζηλέψουμε από τους φίλους και εχθρούς μας, γιαυτό ας μη σκύβουμε το κεφάλι. Πρέπει να δουλέψουμε και χωρίς κανένα κόμπλεξ να διεκδικήσουμε από ντόπιους και ξένους κυβερνήτες ένα καλύτερο αύριο για μας, τα παιδιά μας και την όμορφη πατρίδα μας.

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011Σ
τις δύσκολες μέρες που περνάμε, είναι λίγο σπάνιο να  συναντήσουμε όρεξη για εκδηλώσεις, δραστηριότητες και προπάντων εθελοντική προσφορά από τους πολίτες Δεν λείπει μόνο η όρεξη για προσφορά, αλλά λείπει και η όρεξη από τον κόσμο να συμμετέχει και να παρακολουθεί εκδηλώσεις. Όμως ευτυχώς στην πόλη μας, η οποία αντιμετωπίζει τόσα πολλά προβλήματα, ακόμη εξακολουθεί να υπάρχει η όρεξη της ανιδιοτελούς προσφοράς και διακρίνουμε αρκετές αχτίδες ελπίδας. Μάλιστα το σημαντικότερο είναι ότι οι περισσότερες από αυτές τις φωτεινές αχτίδες προέρχονται από τη νεολαία μας.
Το φεστιβάλ ταινιών, που για όγδοη χρονιά πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, καθαρό δημιούργημα της νεολαίας μας, κάθε χρόνο αναβαθμίζεται ποιοτικά και ποσοτικά. Έγινε πλέον ένας θεσμός, ένα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός που ξεπέρασε τα όρια της Νάουσας και της Ημαθίας. Οι εκατοντάδες συμμετοχές μαρτυρούν το ενδιαφέρον που δείχνουν έλληνες και ξένοι δημιουργοί, οι οποίοι αναγνωρίζουν την αξία και τη σοβαρότητα της εκδήλωσης. Για να γίνουν όμως αυτά κάποιοι δούλεψαν σκληρά. Και μόνο νέοι άνθρωποι  θα μπορούσαν να δουλέψουν με όρεξη, εθελοντικά και χωρίς τις υστεροβουλίες, που διακρίνουν τους μεγάλους. Χαρήκαμε ιδιαίτερα παρακολουθώντας εκατοντάδες παιδιά, μικρά και μεγαλύτερα να συμμετέχουν κάθε βράδυ στις εκδηλώσεις. Ακόμη και αν μερικά από τα παιδιά αυτά δεν προσέφεραν κάποια σημαντική βοήθεια, σίγουρα κέρδισαν πολλά από μόνη τη συμμετοχή τους. Διότι ξέφυγαν από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, την τηλεόραση και άλλες κακές συνήθειες και γνώρισαν από κοντά μια μορφή πολιτισμού, τον κινηματογράφο με τους δημιουργούς του, έκαναν φίλους και ένοιωσαν τη μεγάλη χαρά της εθελοντικής προσφοράς.
Εκτός από την ενασχόληση με τον πολιτισμό μια ακόμη πολύ καλή συνήθεια για τη νεολαία μας είναι ο αθλητισμός. Και στον τομέα αυτό το προηγούμενο Σάββατο οι αγώνες στίβου Κωνσταντινίδεια, που διεξήχθησαν στη πόλη μας με μεγάλη συμμετοχή νέων αθλητών όχι μόνο από τη Νάουσα, αλλά και άλλους νομούς της Μακεδονίας σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Ο θαυμάσιος καιρός έκανε να λάμπει το στάδιό μας και μαζί να λάμπουν τα πρόσωπα των μικρών αθλητών. Και εδώ αξίζουν συγχαρητήρια, όχι μόνο στους αθλητές, αλλά και στους προπονητές και σε όλους όσους βοήθησαν για την οργάνωση και διεξαγωγή των αγώνων. Και αυτοί ήταν όλοι εθελοντές με μεράκι και αγάπη για τον αθλητισμό και τη νεολαία.
Τέλος και ίσως το αποκορύφωμα του νεανικού παλμού φάνηκε στη μεγάλη διαδήλωση της Τρίτης. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα παιδιά μαζί με εκπαιδευτικούς και γονείς πλημμύρισαν το κέντρο της πόλης διεκδικώντας μια καλύτερη παιδεία, προϋπόθεση για ένα καλύτερο αύριο.
Μήπως τελικά όλα αυτά γίνουν αφορμή για μας τους μεγάλους, να καθίσουμε να συζητήσουμε λίγο περισσότερο με τα παιδιά μας, όχι τόσο για να δώσουμε συμβουλές, αλλά περισσότερο για να πάρουμε από αυτά αισιοδοξία και ελπίδα για το μέλλον, που τόσο πολύ χρειαζόμαστε…

Η Δύναμη του ΝερούΣ
υνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την υδραυλική ενέργεια. Την ενέργεια του νερού, ενός από τα πλέον πολύτιμα αγαθά του πλανήτη μας, το οποίο είναι απαραίτητο όχι μόνο για τη διατήρηση της ζωής, αλλά και για τη διαμόρφωση του κλίματος και μπορεί κάτω από κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες να παρέχει σημαντικά ποσά καθαρής ενέργειας.
Ο άνθρωπος γνώριζε από την αρχαιότητα τη δύναμη και γενικά τη μεγάλη αξία του νερού, γι αυτό και το θεοποίησε. Στην αρχαία ελληνική μυθολογία ο Ποσειδώνας ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους θεούς του Ολύμπου, μάλιστα για χάρη του έγιναν πολλές μάχες ανάμεσα σε θεούς και ημίθεους. Επίσης ο «δικός μας» θεός Όλγανος, οι νύμφες και οι νηριήδες ζούσαν στα ποτάμια.
Όλοι γνωρίζουμε τους νερόμυλους, που χρησιμοποιούνταν πριν μερικές δεκαετίες για το άλεσμα του σιταριού και άλλων δημητριακών. Επίσης με τη δύναμη του νερού λειτουργούσαν τα μπατάνια και οι ντριστρέλες, όπου οι νοικοκυρές έπλεναν τα υφαντά και τις φλοκάτες τους, καθώς και τα νεροπρίονα με τα οποία έκοβαν τα ξύλα στα δάση.
Στον τόπο μας, στη Νάουσα, κατά μήκος της Αράπιτσας λειτουργούσαν αρκετές δεκάδες νερόμυλοι, μπατάνια και ντριστρέλες. Στη Νάουσα επίσης η μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη του προηγούμενου αιώνα στηρίχθηκε στην υδροηλεκτρική ενέργεια. Τα περισσότερα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας ήταν εγκατεστημένα στις όχθες του ποταμού για να χρησιμοποιούν τη δύναμη του νερού της Αράπιτσας.
Η υδροηλεκτρική ενέργεια βασίζεται στη δύναμη που έχει το νερό όταν κατεβαίνει από μεγάλο ύψος. Μετατρέπεται η δυναμική του ενέργεια σε κινητική και μπορεί να γυρίσει υδροστροβίλους, οι οποίοι με τη σειρά τους στρέφουν γεννήτριες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
Στη χώρα μας μπορεί να μην έχουμε μεγάλα ποτάμια, όμως όλα σχεδόν  κατεβαίνουν από μεγάλα υψόμετρα και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή φραγμάτων και υδροηλεκτρικών σταθμών. Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια της χώρας μας βρίσκονται ασφαλώς στους μεγαλύτερους ποταμούς, όπως ο Αχελώος (Καστράκι, Κρεμαστά), ο Αλιάκμονας (Πολύφυτο, Σφηκιά, Ασώματα), ο Νέστος κ.λ.π. Σήμερα η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα με τη χρήση υδραυλικής ενέργειας ανέρχεται στο 9% περίπου.
Τα μειονεκτήματα των υδροηλεκτρικών εργοστασίων είναι:
1.                            Η δέσμευση μεγάλων εκτάσεων για την κατασκευή τεχνητών λιμνών, φραγμάτων κ.λ.π. Οι εκτάσεις αυτές θα μπορούσαν να δοθούν στην καλλιέργεια.
2.                            Η διατάραξη του τοπικού κλίματος λόγω τη συγκέντρωσης μεγάλης ποσότητας νερού σε μια περιοχή.
3.                            Η ενίσχυση της τοπικής σεισμικότητας. Ορισμένες φορές το βάρος του νερού μιας τεχνητής λίμνης μπορεί να ενεργοποιήσει κάποιο υποκείμενο ρήγμα και να έχουμε τοπικό σεισμό.
4.                            Ορισμένες φορές η διακοπή της ροής ενός ποταμού, εξαιτίας των φραγμάτων, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη χλωρίδα και την πανίδα κατά μήκος του.
5.                            Τα νερά των τεχνητών λιμνών θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την άρδευση των χωραφιών. Για το λόγο αυτό, για να μην σπαταλιέται νερό,  στη χώρα μας τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια λειτουργούν μόνο σε μεγάλη ανάγκη.

Μερικές φορές ορισμένες τεχνητές λίμνες μπορούν να μετατραπούν σε όμορφος υγρότοπους. Έτσι π.χ. η λίμνη  Κερκίνη, η οποία συγκεντρώνει τα νερά του Στρυμόνα, έχει μετατραπεί σε έναν από τους 11 σπουδαιότερους ελληνικούς υγροτόπους, διεθνούς σημασίας, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες είδη μεταναστευτικών και ντόπιων πτηνών, αμφίβιων, ερπετών  και θηλαστικών. Επίσης πολλές τεχνητές λίμνες μπορούν να αξιοποιηθούν και τουριστικά.
Εκτός από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια των ποταμών μπορεί να αξιοποιηθεί και η ενέργεια των κυμάτων, κυρίως στις παραλίες των ωκεανών, όπου οι παλίρροιες έχουν  μεγάλη δύναμη.

Βότανα του Βερμίου:105. Κέντρανθος

Α τέλειωτα είναι τα αγριολούλουδα, βότανα, θάμνοι και δέντρα που συναντούμε στο βουνό μας. Πολλά από αυτά παράγουν βρώ...